Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Liniewo
data publikacji: 14.paź.2013

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizacji zadania p.n.:

 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Liniewo – edycja 2013”

 

 

Gmina Liniewo w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Liniewo- edycja 2013.”

Zadanie jest dofinansowane z Programu Priorytetowego WNFOŚIG pn. „ Gospodarowanie odpadami inne niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

29-07-2013 r. podpisana została umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-14/181/2013/AZBEST -2013 zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a Gminą Liniewo na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Liniewo –edycja 2013”.

Zadanie jest zgodne z programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, który przyjęty został uchwałą Rady Gminy Liniewo nr XXIX/180/2013 z dnia 22-03-2013 roku.

Zadanie dotyczyło demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Liniewo

Zadanie finansowane było ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Liniewo w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz środków Gminy Liniewo.

Kwota uzyskanego dofinansowania wynosiła 12 550 zł.

Rodzaj wyrobów azbestowych, jaki znajdował się na obiektach, to płyty faliste azbestowo – cementowe.

Uzyskane dofinansowanie na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, przyczyniło się do osiągnięcia efekty rzeczowego i ekologicznego, mającego na celu sukcesywne zmniejszenie ilości, występującego azbestu na terenie Gminy Liniewo. W ramach przedmiotowego zadania unieszkodliwiono 22,10 Mg wyrobów zawierających azbest.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: