Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Liniewo
data publikacji: 25.lis.2013


 

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku dziennego.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z podjętych działań w okresie międzysesyjnym.

  5. Interpelacje i wnioski radnych.

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,

b)      zatwierdzenia taryfy za zbiorowe doprowadzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

c)      stawek podatku od środków transportowych,

d)     obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.,

e)      wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Liniewo nieruchomości od PKP S.A. Oddział Nieruchomości w Gdańsku,

f)       wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Liniewo nieruchomości od PKP S.A. Oddział Nieruchomości w Gdańsku,

g)      uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014r.,

h)      ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym,

i)        wystąpienia Gminy Liniewo ze stowarzyszenia o nazwie Pomorskie w Unii Europejskiej”,

j)        zmian w budżecie gminy.

k)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liniewo na lata 2011 – 2018.

     7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

     8. Wolne głosy i wnioski.

     9. Zakończenie sesji.

Liniewo, dnia 13 listopada 2013 r.

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: