Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Podpisana została umowa na realizację zadania dofinansowanego z Województwa Pomorskiego na modernizację śródpolnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Liniewo.
data publikacji: 31.lip.2020

W dniu 30 lipca 2020 roku w sali widowiskowej Domu Kultury w Liniewie podpisana została umowa na realizację zadania dofinansowanego z Województwa Pomorskiego na modernizację śródpolnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Liniewo. W ramach inwestycji planowane jest utwardzenie ulicy Polnej o długości 530 mb. z płyt Yomb. Przewidywany termin realizacji zadania to koniec września bieżącego roku. Łączny koszt inwestycji to kwota ok. 144 000 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Trenów Rolnych w Gdańsku wynosi 50%. Wykonawcą ww. zadania jest  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Dominik Brzeziński, które spełniło wszystkie wymagania w trybie przetargu nieograniczonego i zostało wyłonione wg kryterium najniższej ceny. Gratulujemy Mieszkańcom kolejnej wspaniałej inwestycji drogowej w naszej gminie.

Wójt Gminy Liniewo

/-/Mirosław Warczak

 

 

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: