Ten serwis używa cookies, zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji.
jesteś w dziale:
Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kościerskiego i Starogardzkiego
data publikacji: 03.lip.2014

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin wraz z partnerami ogłasza konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Kościerskiego i Starogardzkiego na potrawę tradycyjną, wystrój stołu na którym serwowana będzie potrawa i wystawę prac rękodzielniczych lub innych członkiń KGW. Konkurs jest elementem Pikniku Rekreacyjnego promującego przedsiębiorczość, a piknik jest organizowany w ramach projektu „Sami sobie… wysińska przedsiębiorczość” dofinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz „Świętujmy razem” dofinansowanym przez Gminę Liniewo.

Zgłoszenia Kół do wtorku 15 lipca do Elżbiety Licznerskiej nr tel 0695670998 lub mail liczek@poczta.onet.pl

 R E G U L A M I N

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Kościerskiego i Starogardzkiego

20 lipca 2014 r. w Wysinie na parkingu przy kościele, ulica Kościelna 1. Stół powinien być przygotowany przed godz. 15.00, piknik trwa od 15.00 do 18.00

Organizatorami Turnieju są: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin wraz z Parafią p.w. Wszystkich Świętych w Wysinie

1. Kryteria regulaminowe:

a. Uczestniczkami Konkursu są członkinie Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Powiatu Kościerskiego i Starogardzkiego.

b. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do wtorku 15 lipca 2014 r telefonicznie 0695670998 (E. Licznerska) lub mail liczek@poczta.onet.pl

 

2. Konkurencje:

a. Potrawa tradycyjna/regionalna. Każde koło przygotuje wyłącznie jedną potrawę, a ocenie podlegać będzie wygląd, dekoracja, smak i dobór składników. Produkty zgłoszone do konkursu oceniane będą na wydzielonym stole (90×90), z nazwą potrawy.

b. Wystrój/dekoracja stołu na której będzie serwowana potrawa. Wystrój stołu „potrawa do spożycia dla dwóch osób”. Najchętniej widziany wystrój z elementami regionalnymi.

c. Wystawa prac rękodzielniczych lub innych członkiń KGW  

4. Ocena i punktacja

a. Prezentację poszczególnych konkurencji oceniać będzie jury w składzie podanym przez organizatorów.

b. Po zakończeniu wszystkich konkurencji, przewodniczący jury ogłasza wyniki i wyłania koła, które uzyskały najwyższą liczbę punktów za trzy konkurencje łącznie.

 

Przewidziano nagrody dla zwycięskich KGW oraz upominki dla wszystkich uczestniczących kół..

Powiązane zdjęcia:

Kontakt: